۱۴۰۰ جمعه ۲۶ شهريور
منوی اصلي
آخرین فایلهای ارسال شده
اندیشه
معرفی کتاب
شعر
مقالات
عکس
قالب تهیه مقاله
سایت های مفید
موضوعات سمینار
پایگاه داده
صفحه اصلي / تحصيلات
تحصيلات

  تحصيلات و دوره هاي تخصصي

 

                             دبيرستان قدس ـ  تهران ، ايران

                            

 

دانشگاه شهيد بهشتي  ـ  تهران ، ايران

                             مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار (مهر 1371) ـ تير 1376

                

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ـ  تهران ، ايران

                             كارشناسي ارشد كامپيوتر گرايش هوش‌ماشين (مهر 1376) ـ آبان 1379

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ـ  تهران ، ايران

                             دکتری تخصصی كامپيوتر گرايش هوش‌ماشين (1389)

                            

 

 

موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه  ـ  تهران ، ايران

                             مهندسي صنايع گرايش سيستم‌هاي اقتصادي-اجتماعي

                

 

سازمان مديريت صنعتي (IMI)   ـ  تهران ، ايران

دوره تفكر سيستمي ، دي و اسفند 1379

دوره سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS) ، آبان 1382