۱۴۰۰ جمعه ۲۶ شهريور
آخرین فایلهای ارسال شده
آتاماتا
آز مهندسی نرم افزار
اطلاعات دانشگاهی
بانکهای اطلاعاتی
برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
زبان ماشین
سیستمهای شی گرا
مباحث پیشرفته
مباحث ویژه
متن کاوی و وب کاوی
مهندسی نرم افزار پیشرفته
هوش ماشین
صفحه اصلي / ارتباط
ارتباط
آدرس پست الکترونیکی :
                                 yamghani@yahoo.com 
                                              yamghani@Gmail.com

آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال گزارشات :

    1 - آز مهندسی نرم افزار :                     SE.IAU.YAMGHANI@GMAIL.COM
      
    2 - زبان تخصصی :                              TE.IAU.YAMGHANI@GMAIL.COM

    3 - مهندسی نرم افزار پیشرفته (ارشد)    personal_work@yahoo.com