۱۴۰۰ جمعه ۲۶ شهريور
آخرین فایلهای ارسال شده
آتاماتا
آز مهندسی نرم افزار
اطلاعات دانشگاهی
بانکهای اطلاعاتی
برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
زبان ماشین
سیستمهای شی گرا
مباحث پیشرفته
مباحث ویژه
متن کاوی و وب کاوی
مهندسی نرم افزار پیشرفته
هوش ماشین
صفحه اصلي / تحصيلات
تحصيلات

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تهران ، ایران
دکترای کامپیوتر گرایش هوش ماشین و رباتیک 1398 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تهران ، ایران
 کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش هوش ماشین و رباتیک (1376) - سال اخذ مدرک 1379 
                       
موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی و توسعه - تهران ،ایران
 کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی (1376) سال اخذ مدرک 1380


 
دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (مهر 1371) سال اخذ مدرک 1376

دبیرستان قدس
تهران ، ایران
رشته ریاضی فیزیک سال اخذ دیپلم 1371