۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
آخرین فایلهای ارسال شده
آتاماتا
آز مهندسی نرم افزار
اطلاعات دانشگاهی
بانکهای اطلاعاتی
برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
زبان ماشین
سیستمهای شی گرا
مباحث پیشرفته
مباحث ویژه
متن کاوی و وب کاوی
مهندسی نرم افزار پیشرفته
هوش ماشین
صفحه اصلي / دروس ارائه شده
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در نیمسال  سال  9 - 9

دانشگاه آزاد لاهیجان


تکنولوژی کامپیوتر (نا پیوسته )

1 -   
2 -   
                                   
مهندسی کامپیوتر ( پیوسته )

1 - 

دانشگاه آزاد - علوم و تحقیقات رشت
دروس ارائه شده کارشناسی ارشد

1 - 
2 - 

دانشگاه سردار جنگل رشت
دروس ارائه شده کارشناسی

1 - 
2 -