۱۳۹۹ جمعه ۴ مهر
آخرین فایلهای ارسال شده
آتاماتا
آز مهندسی نرم افزار
اطلاعات دانشگاهی
بانکهای اطلاعاتی
برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
زبان ماشین
سیستمهای شی گرا
مباحث پیشرفته
مباحث ویژه
متن کاوی و وب کاوی
مهندسی نرم افزار پیشرفته
هوش ماشین
صفحه اصلي / دروس ارائه شده
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در نیمسال  سال  9 - 9

دانشگاه آزاد لاهیجان


تکنولوژی کامپیوتر (نا پیوسته )

1 -   
2 -   
                                   
مهندسی کامپیوتر ( پیوسته )

1 - 

دانشگاه آزاد - علوم و تحقیقات رشت
دروس ارائه شده کارشناسی ارشد

1 - 
2 - 

دانشگاه سردار جنگل رشت
دروس ارائه شده کارشناسی

1 - 
2 -