۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد
آخرین فایلهای ارسال شده
آتاماتا
آز مهندسی نرم افزار
اطلاعات دانشگاهی
بانکهای اطلاعاتی
برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
زبان ماشین
سیستمهای شی گرا
مباحث پیشرفته
مباحث ویژه
متن کاوی و وب کاوی
مهندسی نرم افزار پیشرفته
هوش ماشین
صفحه اصلي / آرشيو برد اطلاع رسانی / تعیین تکلیف وضعیت پروژه کارشناسی دانشجویان
تعیین تکلیف وضعیت پروژه کارشناسی دانشجویان
۱۳۹۳ شنبه ۲۱ تير
کلیه دانشجویانی که با این جانب درس پایان نامه کارشناسی ( پروژه پایان دوره کارشناسی) را اخذ نموده اند موظفند حداکثر تا تاریخ 25 تیر 93 گزارش کار خود را به این جانب ارائه نمایند. بدیهی است مسوولیت عدم ارسال گزارش و تاخیر در ارزیابی و یا تمدید این درس به عهده خود دانشجو خواهد بود. ارسال گزارشات صرفا به آدرس yamghani@gmail.com بوده و حتما مشخصات و نام دانشگاه خود را در متن ایمیل ارسال نمایید.